Domů > O nás > Učitelky

Učitelky


Věra Vaňorková

    Jmenuji se Věra Vaňorková a na škole působím již od roku 1987 jako učitelka, později od roku 2002 jako ředitelka školy. 
Ve školství pracuji již od roku 1983. Mám dvě dospělé děti (syna a dceru)
Učitelství pro mateřské školy jsem vystudovala v Brně na střední pedagogické škole. Práci s dětmi jsem si zvolila záměrně, protože mě vždy bavilo poznávat dětskou dušičku, hrát si a vymýšlet pro děti zajímavé nápadité činnosti. Pracovně výtvarné zaměření činností je moje nejoblíbenější oblast při práci s dětmi.
Společně s ostatními pedagogy se snažíme dětem vytvářet podnětné, příjemné a hezké prostředí ve škole. Rozmanitost didaktických, sportovních a hravých i výtvarných pomůcek se každoročně obohacuje. Každé prázdniny probíhají různé stavební práce, které směřují ke zlepšování prostředí, ve kterém se děti vlastně celý den pohybují tak, aby prostředí odpovídalo jak všem daným normám tak i rodinnému prostředí. Je to vždy velmi namáhavé skloubit práce s prázdninovým provozem, zajistit posloupnost prací firem a zvýšenou pracovní zátěží uvést zpět vše do provozu, ale vyplatí se to. Na děti a rodiče vždy každý školní rok čekají nové prostory a vybavení.
Vlastním pravidelným vzděláváním jak po právní a ekonomické stránce ,tak v oblasti pedagogické a manažerské si rozšiřuji poznání a poznatky využívám v práci a protože je kolektiv mateřské školy vstřícný a pracuje jako tým, do mateřské školy se vždy těším a vykonávám toto povolání velmi ráda.

Lenka Maštová

    Jmenuji se Lenka Maštová. Na mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji od roku 1987 a zároveň jsem zástupkyně ředitele.
Ve své práci se snažím nadále vzdělávat. Absolvovala jsem různé kurzy a školení jako například: školní zralost, psychologie předškoláka, individualizace předškolní výchovy.
V mateřské škole se snažím připravit děti předškoláčky ve všech oblastech výchovy a vzdělání na úspěšný start do základní školy. Každoročně připravuji edukativně – stimulační kurz (Školička před školou), kde si děti společně s rodiči hrají na školu pod odborným vedením. Má práce mne naplňuje a k tomu samozřejmě přispívá dobrý a hlavně profesionální kolektiv všech zaměstnanců naší mateřské školy.


Lenka Urbanovská

 

 

Jmenuji se Lenka Urbanovská a v mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji jako učitelka od roku 2002.  Jsem třídní učitelkou ve třídě motýlků, kde jsou děti smíšeného věku od 3  do 6-ti let.

Ve své práci se zaměřuji především na zdravý rozvoj pohybového aparátu. Aktivně se každoročně zapojuji do projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jsem lektorkou kroužků Rytmiku – „Malý Olympionik“ a „Tanečně pohybový“. Každoročně vyjíždím s dětmi na školku v přírodě. Protože mám certifikát pro cvičení aerobiku a jógy pro předškolní děti, je pohyb naší každodenní činností.

 V dalších oblastech vzdělávání využívám hru na tři hudební nástroje a znalosti z absolvovaných školení, jako např.výuka dětí na zobcovou flétnu, edukativně stimulační skupinky- příprava dětí do školy, práci s interaktivní tabulí, tvořivá hra, instrumentální hrátky a jiné.

Na starosti mám také kulturní akce školky – divadla, výlety, návštěvy knihovny, akce pořádané s rodiči a spolupráci ze základní školou.

Nadále se průběžně a aktuálně vzdělávám. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem ráda, že mohu pracovat právě v mateřské škole.Romana Vágnerová

    Jmenuji se Romana Vágnerová. V mateřské škole pracuji již 20 let.
Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Kroměříži. V naší mateřské škole pracuji od roku 2001.
Mé zaměření je hlavně výtvarné. S dětmi vyrábíme z papíru, textilu, přírodnin a keramické hlíny. V průběhu roku chodím na různá školení a kurzy, na kterých čerpám nové nápady. Do naší mateřské školy chodím velice ráda. Práce s dětmi mě baví. Líbí se mi zdejší prostředí, které neustále vylepšujeme a příjemný kolektiv spolupracovnic.

Bc. 
Tereza Robenková

 
 
Jmenuji se Tereza Robenková a do mateřské školy Elišky Krásnohorské jsem nastoupila v září 2019. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. 
Mé zaměření je především hudební - hraji na klavír a na flétnu. Ráda pracuji s inovativními hudebními nástroji a snažím se zakomponovat hudebně-pohybový prvek při práci s dětmi. V této oblasti se ráda vzdělávám. 
Práce s dětmi mě baví a jsem ráda, že jsem si takové zaměstnání vybrala. 


Andrea Šperková

 
 
Jmenuji se Andrea Šperková a jsem učitelkou ve třídě berušek. Vystudovala jsem gymnázium a SSŠP v Obratani. Ráda bych pokračovala ve studiu speciální pedagogiky. 
Je pro mě důležitý individuální přístup ke každému dítěti a spolupráce s rodiči. 
Zaměřuji se na výtvarné činnosti s netradičním materiálem, polytechnickou výchovu a dramatizaci pohádek a básniček.  
Aneta Kubátová


 
  Jmenuji se Aneta Kubátová. Vystudovala jsem střední odbornou pedagogickou školu v Čáslavi a nyní studuji učitelství pro mateřské školy na Masarykově Univerzitě. Absolvovala jsem několik kurzů: plavecký, lyžařský a vodácký, ale moje zaměření je hlavně hudební. Hraji na klavír, kytaru, flétnu, studovala jsem operní zpěv a v těchto dovednostech bych se ráda vzdělávala i nadále. 

Učitelkou v mateřské škole chci být již od útlého věku. Práce s dětmi mě vždy velmi bavila. Jezdím jako lektorka na různé dětské tábory a pravidelně organizuji ve svém rodném městě akce pro malé děti. Činnosti s dětmi mě velmi naplňují a jsem ráda, že jsem si zvolila právě tuto práci.

Valerie Staňová

    Jmenuji se Valerie Staňová. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, ve 4tém ročníku se zaměřením na tělesnou výchovu. Po dobu 11 let jsem studovala výtvarný obor na Základní umělecké škole v Bojkovicích.
K mým zálibám patří pohyb,tvoření, výtvarné umění, které se dětem snažím předat.
Nyní jsem v předškolní třídě Včeličky, kde se s dětmi rozvíjíme a připravujeme do školy. Od roku 2018 se zúčastňuji školy v přírodě, kterou každoročně pořádáme. Do mateřské školy jsem nastoupila v Září v roce 2017, dále se dovzdělávám pomocí školení a knih, které jsou k dispozici.


separator

      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu