Domů > O nás > Učitelky

Učitelky

Věra Vaňorková

Jmenuji se Věra Vaňorková a na škole působím již od roku 1987 jako učitelka, později od roku 2002 jako ředitelka školy.
Ve školství pracuji již od roku 1983. Mám dvě dospělé děti (syna a dceru)
Učitelství pro mateřské školy jsem vystudovala v Brně na střední pedagogické škole. Práci s dětmi jsem si zvolila záměrně, protože mě vždy bavilo poznávat dětskou dušičku, hrát si a vymýšlet pro děti zajímavé nápadité činnosti. Pracovně výtvarné zaměření činností je moje nejoblíbenější oblast při práci s dětmi.
Společně s ostatními pedagogy se snažíme dětem vytvářet podnětné, příjemné a hezké prostředí ve škole. Rozmanitost didaktických, sportovních a hravých i výtvarných pomůcek se každoročně obohacuje. Každé prázdniny probíhají různé stavební práce, které směřují ke zlepšování prostředí, ve kterém se děti vlastně celý den pohybují tak, aby prostředí odpovídalo jak všem daným normám tak i rodinnému prostředí. Je to vždy velmi namáhavé skloubit práce s prázdninovým provozem, zajistit posloupnost prací firem a zvýšenou pracovní zátěží uvést zpět vše do provozu, ale vyplatí se to. Na děti a rodiče vždy každý školní rok čekají nové prostory a vybavení.
Vlastním pravidelným vzděláváním jak po právní a ekonomické stránce ,tak v oblasti pedagogické a manažerské si rozšiřuji poznání a poznatky využívám v práci a protože je kolektiv mateřské školy vstřícný a pracuje jako tým, do mateřské školy se vždy těším a vykonávám toto povolání velmi ráda.
 Lenka Maštová

   
Jmenuji se Lenka Maštová. Na mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji od roku 1987 a zároveň jsem zástupkyně ředitele.
Ve své práci se snažím nadále vzdělávat. Absolvovala jsem různé kurzy a školení jako například: školní zralost, psychologie předškoláka, individualizace předškolní výchovy.
V mateřské škole se snažím připravit děti předškoláčky ve všech oblastech výchovy a vzdělání na úspěšný start do základní školy. Každoročně připravuji edukativně – stimulační kurz (Školička před školou), kde si děti společně s rodiči hrají na školu pod odborným vedením. Má práce mne naplňuje a k tomu samozřejmě přispívá dobrý a hlavně profesionální kolektiv všech zaměstnanců naší mateřské školy.


Lenka Urbanovská


Jmenuji se Lenka Urbanovská a v mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji jako učitelka od roku 2002.  Jsem třídní učitelkou ve třídě motýlků, kde jsou děti smíšeného věku od 3  do 6-ti let. Polovinu třídy tvoří předškoláci, proto se s nimi intenzivně připravuji na vstup do základní školy.

Ve své práci se zaměřuji především na zdravý rozvoj pohybového aparátu. Aktivně se každoročně zapojuji do projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jsem lektorkou kroužků Rytmiku – „Malý Olympionik“ a „Roztleskávačky“, s předškoláky využívám tělocvičnu zdejší základní školy, podnikám cyklovýlety do okolí. Každoročně vyjíždím s dětmi na školku v přírodě. Protože mám certifikát pro cvičení aerobiku a jógy pro předškolní děti, je pohyb naší každodenní činností.

 V dalších oblastech vzdělávání využívám hru na tři hudební nástroje a znalosti z absolvovaných školení, jako např.výuka dětí na zobcovou flétnu, edukativně stimulační skupinky- příprava dětí do školy, práci s interaktivní tabulí, tvořivá hra, instrumentální hrátky a jiné.

Na starosti mám také kulturní akce školky – divadla, výlety, návštěvy knihovny, akce pořádané s rodiči a spolupráci ze základní školou.

Nadále se průběžně a aktuálně vzdělávám. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem ráda, že mohu pracovat právě v mateřské škole.

   


Romana Vágnerová

   
Jmenuji se Romana Vágnerová. V mateřské škole pracuji již 20 let.
Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Kroměříži. V naší mateřské škole pracuji od roku 2001.
Mé zaměření je hlavně výtvarné. S dětmi vyrábíme z papíru, textilu, přírodnin a keramické hlíny. V průběhu roku chodím na různá školení a kurzy, na kterých čerpám nové nápady. Do naší mateřské školy chodím velice ráda. Práce s dětmi mě baví. Líbí se mi zdejší prostředí, které neustále vylepšujeme a příjemný kolektiv spolupracovnic.


Mgr. Silvie Sehnalová

Vystudovala jsem Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu v Brně (1997-2001), dále jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bakalářský obor: Učitelství pro mateřské školy (2004-2007). Od roku 2007 jsem studovala navazující magisterský obor: Pedagogika předškolního věku na UK v Praze, který jsem úspěšně dokončila v roce 2011.
Jako učitelka mateřské školy pracuji od roku 2001, a v Mateřské škole El. Krásnohorské působím od roku 2005. Každým rokem navštěvuji nové semináře, školení a ve své profesi se snažím nadále vzdělávat a čerpat nové zkušenosti. Při výtvarných činnostech se snažím s dětmi využívat i netradiční materiály a techniky. Při hudebních činnostech využívám nejen CD s dětskými písněmi, Orffovi hudební nástroje, ale formou hry se děti také mohou seznámit s navozováním hlavového tónu. Pravidelnou fotodokumentací činností i aktivit naší třídy se snažím rodičům přiblížit náš každodenní program a zaměření třídy. Práce s dětmi mě velice baví je pro mě neustálým zdrojem inspirace. Jsem ráda, že jsem si tuto profesi vybrala.
 Andrea Šperková

 

 

Jmenuji se Andrea Šperková. Ve školním roce 2018/2019 budu paní učitelkou ve třídě Berušek. Aneta Kubátová
Vystudovala jsem střední odbornou pedagogickou školu v Čáslavi a nyní studuji učitelství pro mateřské školy na Masarykově Univerzitě. Absolvovala jsem několik kurzů: plavecký, lyžařský a vodácký, ale moje zaměření je hlavně hudební. Hraji na klavír, kytaru, flétnu, studovala jsem operní zpěv a v těchto dovednostech bych se ráda vzdělávala i nadále.

Učitelkou v mateřské škole chci být již od útlého věku. Práce s dětmi mě vždy velmi bavila. Jezdím jako lektorka na různé dětské tábory a pravidelně organizuji ve svém rodném městě akce pro malé děti. Činnosti s dětmi mě velmi naplňují a jsem ráda, že jsem si zvolila právě tuto práci.
   


Valerie Staňová

   
Jmenuji se Valerie Staňová. V mateřské škole jsem od Září 2017. Studovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Mým zaměřením je výtvarna výchova a tělesná výchova. Také rada s dětmi dělám dramatizaci.


separator

      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu