Domů > Režim dne

Režim dne

6:15 - 7:15 scházení dětí ve třídě Včeliček, vlastní hry
7:00
nabídka pitného režimu
7:15 přecházení dětí do tříd Berušek, Motýlků, Sluníček
8:45 - 9:15 podávání přesnídávky a ovoce
do 8:30 příchod všech dětí do MŠ
7:15 - 9:45 činnosti skupinové, individuální, zájmové, řízené, integrované
9:45 - 11:45 příprava, pobyt venku
11:45 - 12:00 převlékání, hygiena, příprava na oběd
12:00 - 12:30 oběd, hygiena od 12,20 – 12,35 děti odchází po obědě domů
12:30 - 14:15 spánek, hygiena
od 13:15 činnosti s nespavými dětmi, zájmové činnosti, činnosti předškoláků
14:15 - 14:45 odpolední svačinka
14:40 – 16:00 děti se rozcházejí domů
16:00 děti přechází do třídy Včeliček
14:45 - 16:30 odpolední zájmové činnosti
      

Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu