Domů > O nás

Motýlcimotylek
Ředitelka: Věra Vaňorková
Učitelka: Lenka Urbanovská
   Ve třídě Motýlků máme ve školním roce 2018/2019 zapsáno 24 dětí.
Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. 
Třída je rozdělena na hernu a na pracovní část se stolečky,
kde je také výtvarný stůl, zoo koutek s teráriem šneka, pískovnička. V herně je relaxační část „mazlíček“, na kterém si děti
mohou prohlížet knížky nebo odpočívat. Tato část slouží také k odpolednímu odpočinku na lehátkách. Starší děti odpočívají
kratší dobu a mají klidové činnosti, aby nerušily děti spící.

Název třídního vzdělávacího programu je pro tento školní rok "Rytířský rok ve školce". Je rozdělen do několika částí, dle ročních období. Naše třída se pro to změní na "Hrad Motýlkov", ve kterém budeme plnit úkoly. Po celou dobu nás bude provázet "rytíř Ondřej Černovický",jehož dopisy nás budou motivovat k činnostem a úkolům.
Za splněnou práci a učení, získají děti zlaťáky do svých měšců.
I tento rok se zapojíme do projektu Sokola "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", kdy se děti rozvíjí po stránce pohybové.
Pohybu se budeme také věnovat v kroužcích "Malý Olympionik" pro chlapce a "Roztleskávačky" pro děvčata.
Protože máme letos v naší třídě 16 předškoláků, navštívíme první třídy ZŠ, budeme se  do školy aktivně připravovat, docházet do tělocvičny ZŠ.


 
 


Včeličky


vcelka

Zástupkyně ředitelky: Lenka Maštová
Učitelka: Valerie Staňová
   Ve třídě Včeliček je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí.
Třída Včeličky svůj provoz začíná v 6.15 hodin a končí v 16.30 hodin.
Třída se nachází v 1. patře rozlehlé budovy. Je rozdělena na dvě části - hernu s kobercem a třídu se stolečky a židličkami,
v této části také můžou děti využívat interaktivní tabuli, jednak pro hru, ale také se zde využívají programy pro rozvoj školní
připravenosti. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinkách či pod vedením dospělého.
V předškolácké třídě máme zavedená pravidla a rituály, která se snažíme dodržovat. Jedná se o ranní přivítání, „uklízecí“ písničku,
která nám napoví, kdy je čas ukončit hru a uložit hračky na své místo, umístění značky na magnetickou tabulku, kde děti poznačí,
zda jdou domů po obědě či po odpočinku. Dalším každodenním rituálem budou zdravotní a jógové cviky a také diskusní kruh,
kde se děti mohou podělit o své zážitky s kamarády.

Jedna rozdílná změna nás čeká při plnění předškoláckých úkolů:
  • Vždy v pondělí se seznámíme s úkoly (pracovními listy) na daný týden. Úkoly plníme, jak grafomotorické, tak logiké, předmatematické,
   jazykové atd. Úkoly jsou na celý týden. Děti si samy zvolí, kdy budou úkoly plnit - tím učíme děti zodpovědnosti a dovednost
   organizovat si práci a volný čas - předškoláci již ve většině dovedou odlišit hru od práce.
  • Všechny děti mají ve třídě svou skříňku se značkou, do které si mohou také odkládat své vlastní obrázky nebo výrobky.

   Co nás například čeká:
   • procvičování ruky, oka, ucha a také pusy
   • učit se spoustu básniček a písniček
   • rodiče potěšíme vystoupením na vánoční besídce
   • budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Řehořova (dle počasí)
   • budeme pozorovat, seznamovat se, objevovat, prozkoumávat
   • a především si budeme hrát
   Tak Vás prosíme “Držte nám palce“!

        


   Berušky     


   beruska  
   Učitelka: Mgr. Silvie Sehnalová  
   Učitelka: Andrea Šperková
                                                
    

   Ahoj v Beruškách!

   Třída Berušek je v provozu od 7.15 hod do 16.00 hod. Od 6.15 hod do 7.15 hod se děti scházejí ve třídě Včeliček. 
   Po uzavření třídy Berušek v 16.00 hod opět p. učitelka převede děti z třídy Berušek do třídy Včeliček, kde provoz končí v 16.30 hod.

   Ve školním roce 2018/2019 máme v naší třídě 25 dětí. Třída je věkově smíšená a navštěvují ji děti ve věku od 3 do 5 let. 

   Našim cílem je, aby se nové děti postupně adaptovaly na nové prostředí a začlenily se do kolektivu. Budeme děti podporovat v kamarádských vztazích
   a také se věnovat rozvíjení samostatnosti dětí nejen v sebeoslužných činnostech. Zaměříme se na získávání prvních zkušeností s výtvarnými, pracovními i hudebními činnostmi.
   Podporovat budeme u dětí také rozvoj pohybových schopností, jemné i hrubé motoriky.
   Seznámíme se jednoduchými pravidly třídy. Každý den se přivítáme písničkou a pošleme si pohlazení s přáním pěkného dne. 
   A hlavně si budeme hrát, protože hra plní v předškolním věku velice důležitou roli.

   Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti. 

   Ahoj berušky - každý den se na vás těšíme :-)         


   Sluníčka


   slunicko
   Učitelka: Vágnerová Romana
   Učitelka: Kubátová Aneta
     

   Ve třídě Sluníček je zapsáno v roce 2018/2019 24 dětí. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a je určena pro děti od tří do pěti let. 
   Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.15 hodin a odpoledne od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.
   Třída je rozdělena na 2 části - herna s kobercem, kde se nachází i domeček s klouzačkou a pracovní část se stolečky, která je určena k tvoření a také ke stolování.  

   Našim přáním je, aby se děti co nejlépe adaptovali na nové prostředí a pobývali ve velkém kolektivu bez problémů.

   Vytvořili jsme si společná pravidla, která během roku doplňujeme.

   Uklízecí písnička napoví, kdy je čas uložit hračky.

   Během dne nás provází několik rituálů, například se společně každý den
   přivítáme pohybovou básničkou a poté provedeme několik relaxačních cviků z jógy.

   Každý týden zpíváme za doprovodu kytary nebo kláves, cvičíme, hrajeme hry, kreslíme nebo vyrábíme a na ukončení týdne si společně zopakujeme, co jsme všechno zvládli.

   Také budeme využívat všech dostupných herních prvků a cvičebních pomůcek v MŠ (Orffovi nástroje, velké míče, padák…).
   Při odpočinku nás vždy čeká pěkná pohádka, pohlazení, relaxační hudba nebo ukolébavka na kytaru. 
   Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům nahoře u nástěnky 
   s aktuálními informacemi. Budeme se snažit, aby se k nám do Sluníček děti těšily a každý den se dozvěděly něco nového.    Kroužky

   Místnost pro kroužky.   separator

   Věra Vaňorková

   Jmenuji se Věra Vaňorková a na škole působím již od roku 1987 jako učitelka, později od roku 2002 jako ředitelka školy.
   Ve školství pracuji již od roku 1983. Mám dvě dospělé děti (syna a dceru)
   Učitelství pro mateřské školy jsem vystudovala v Brně na střední pedagogické škole. Práci s dětmi jsem si zvolila záměrně, protože mě vždy bavilo poznávat dětskou dušičku, hrát si a vymýšlet pro děti zajímavé nápadité činnosti. Pracovně výtvarné zaměření činností je moje nejoblíbenější oblast při práci s dětmi.
   Společně s ostatními pedagogy se snažíme dětem vytvářet podnětné, příjemné a hezké prostředí ve škole. Rozmanitost didaktických, sportovních a hravých i výtvarných pomůcek se každoročně obohacuje. Každé prázdniny probíhají různé stavební práce, které směřují ke zlepšování prostředí, ve kterém se děti vlastně celý den pohybují tak, aby prostředí odpovídalo jak všem daným normám tak i rodinnému prostředí. Je to vždy velmi namáhavé skloubit práce s prázdninovým provozem, zajistit posloupnost prací firem a zvýšenou pracovní zátěží uvést zpět vše do provozu, ale vyplatí se to. Na děti a rodiče vždy každý školní rok čekají nové prostory a vybavení.
   Vlastním pravidelným vzděláváním jak po právní a ekonomické stránce ,tak v oblasti pedagogické a manažerské si rozšiřuji poznání a poznatky využívám v práci a protože je kolektiv mateřské školy vstřícný a pracuje jako tým, do mateřské školy se vždy těším a vykonávám toto povolání velmi ráda.
       Lenka Maštová

      
   Jmenuji se Lenka Maštová. Na mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji od roku 1987 a zároveň jsem zástupkyně ředitele.
   Ve své práci se snažím nadále vzdělávat. Absolvovala jsem různé kurzy a školení jako například: školní zralost, psychologie předškoláka, individualizace předškolní výchovy.
   V mateřské škole se snažím připravit děti předškoláčky ve všech oblastech výchovy a vzdělání na úspěšný start do základní školy. Každoročně připravuji edukativně – stimulační kurz (Školička před školou), kde si děti společně s rodiči hrají na školu pod odborným vedením. Má práce mne naplňuje a k tomu samozřejmě přispívá dobrý a hlavně profesionální kolektiv všech zaměstnanců naší mateřské školy.


   Lenka Urbanovská


   Jmenuji se Lenka Urbanovská a v mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji jako učitelka od roku 2002.  Jsem třídní učitelkou ve třídě motýlků, kde jsou děti smíšeného věku od 3  do 6-ti let. Polovinu třídy tvoří předškoláci, proto se s nimi intenzivně připravuji na vstup do základní školy.

   Ve své práci se zaměřuji především na zdravý rozvoj pohybového aparátu. Aktivně se každoročně zapojuji do projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jsem lektorkou kroužků Rytmiku – „Malý Olympionik“ a „Roztleskávačky“, s předškoláky využívám tělocvičnu zdejší základní školy, podnikám cyklovýlety do okolí. Každoročně vyjíždím s dětmi na školku v přírodě. Protože mám certifikát pro cvičení aerobiku a jógy pro předškolní děti, je pohyb naší každodenní činností.

    V dalších oblastech vzdělávání využívám hru na tři hudební nástroje a znalosti z absolvovaných školení, jako např.výuka dětí na zobcovou flétnu, edukativně stimulační skupinky- příprava dětí do školy, práci s interaktivní tabulí, tvořivá hra, instrumentální hrátky a jiné.

   Na starosti mám také kulturní akce školky – divadla, výlety, návštěvy knihovny, akce pořádané s rodiči a spolupráci ze základní školou.

   Nadále se průběžně a aktuálně vzdělávám. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem ráda, že mohu pracovat právě v mateřské škole.

      


   Romana Vágnerová

      
   Jmenuji se Romana Vágnerová. V mateřské škole pracuji již 20 let.
   Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Kroměříži. V naší mateřské škole pracuji od roku 2001.
   Mé zaměření je hlavně výtvarné. S dětmi vyrábíme z papíru, textilu, přírodnin a keramické hlíny. V průběhu roku chodím na různá školení a kurzy, na kterých čerpám nové nápady. Do naší mateřské školy chodím velice ráda. Práce s dětmi mě baví. Líbí se mi zdejší prostředí, které neustále vylepšujeme a příjemný kolektiv spolupracovnic.


   Mgr. Silvie Sehnalová

   Vystudovala jsem Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu v Brně (1997-2001), dále jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bakalářský obor: Učitelství pro mateřské školy (2004-2007). Od roku 2007 jsem studovala navazující magisterský obor: Pedagogika předškolního věku na UK v Praze, který jsem úspěšně dokončila v roce 2011.
   Jako učitelka mateřské školy pracuji od roku 2001, a v Mateřské škole El. Krásnohorské působím od roku 2005. Každým rokem navštěvuji nové semináře, školení a ve své profesi se snažím nadále vzdělávat a čerpat nové zkušenosti. Při výtvarných činnostech se snažím s dětmi využívat i netradiční materiály a techniky. Při hudebních činnostech využívám nejen CD s dětskými písněmi, Orffovi hudební nástroje, ale formou hry se děti také mohou seznámit s navozováním hlavového tónu. Pravidelnou fotodokumentací činností i aktivit naší třídy se snažím rodičům přiblížit náš každodenní program a zaměření třídy. Práce s dětmi mě velice baví je pro mě neustálým zdrojem inspirace. Jsem ráda, že jsem si tuto profesi vybrala.
       Andrea Šperková

    

    

   Jmenuji se Andrea Šperková. Ve školním roce 2018/2019 budu paní učitelkou ve třídě Berušek.    Aneta Kubátová
   Vystudovala jsem střední odbornou pedagogickou školu v Čáslavi a nyní studuji učitelství pro mateřské školy na Masarykově Univerzitě. Absolvovala jsem několik kurzů: plavecký, lyžařský a vodácký, ale moje zaměření je hlavně hudební. Hraji na klavír, kytaru, flétnu, studovala jsem operní zpěv a v těchto dovednostech bych se ráda vzdělávala i nadále.

   Učitelkou v mateřské škole chci být již od útlého věku. Práce s dětmi mě vždy velmi bavila. Jezdím jako lektorka na různé dětské tábory a pravidelně organizuji ve svém rodném městě akce pro malé děti. Činnosti s dětmi mě velmi naplňují a jsem ráda, že jsem si zvolila právě tuto práci.
      


   Valerie Staňová

      
   Jmenuji se Valerie Staňová. V mateřské škole jsem od Září 2017. Studovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Mým zaměřením je výtvarna výchova a tělesná výchova. Také rada s dětmi dělám dramatizaci.


   separator

   Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu