Domů > O nás

Motýlcimotylek
Ředitelka: Věra Vaňorková
Učitelka: Lenka Urbanovská
  
Ve třídě Motýlků máme ve školním roce 2017/2018 zapsáno 24 dětí.
Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.30 hodin a odpoledne
od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.
Třída je rozdělena na hernu a na pracovní část se stolečky,
kde je také výtvarný stůl, zoo koutek s teráriem šneka, pískovnička. V herně je relaxační část „mazlíček“, na kterém si děti
mohou prohlížet knížky nebo odpočívat. Tato část slouží také k odpolednímu odpočinku na lehátkách. Starší děti odpočívají
kratší dobu a mají klidové činnosti, aby nerušily děti spící.
Téma Školního vzdělávacího programu na tento rok je „Rok v pohybu“ a tak budou naše činnosti směřovat ke zvýšené
pohybové aktivitě.
Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti.
Školní vzdělávací program je rodičům celoročně k dospizici v šatně naší třídy.

 


Včeličky


vcelka

Zástupkyně ředitelky: Lenka Maštová
Učitelka: Valerie Staňová
   Ve třídě Včeliček je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí.
Třída Včeličky svůj provoz začíná v 6.15 hodin a končí v 16.30 hodin.
Třída se nachází v 1. patře rozlehlé budovy. Je rozdělena na dvě části - hernu s kobercem a třídu se stolečky a židličkami,
v této části také můžou děti využívat interaktivní tabuli, jednak pro hru, ale také se zde využívají programy pro rozvoj školní
připravenosti. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinkách či pod vedením dospělého.
V předškolácké třídě máme zavedená pravidla a rituály, která se snažíme dodržovat. Jedná se o ranní přivítání, „uklízecí“ písničku,
která nám napoví, kdy je čas ukončit hru a uložit hračky na své místo, umístění značky na magnetickou tabulku, kde děti poznačí,
zda jdou domů po obědě či po odpočinku. Dalším každodenním rituálem budou zdravotní a jógové cviky a také diskusní kruh,
kde se děti mohou podělit o své zážitky s kamarády.

Jedna rozdílná změna nás čeká při plnění předškoláckých úkolů:
  • Vždy v pondělí se seznámíme s úkoly (pracovními listy) na daný týden. Úkoly plníme, jak grafomotorické, tak logiké, předmatematické,
   jazykové atd. Úkoly jsou na celý týden. Děti si samy zvolí, kdy budou úkoly plnit - tím učíme děti zodpovědnosti a dovednost
   organizovat si práci a volný čas - předškoláci již ve většině dovedou odlišit hru od práce.
  • Všechny děti mají ve třídě svou skříňku se značkou, do které si mohou také odkládat své vlastní obrázky nebo výrobky.

   Co nás například čeká:
   • procvičování ruky, oka, ucha a také pusy
   • učit se spoustu básniček a písniček
   • rodiče potěšíme vystoupením na vánoční besídce
   • budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Řehořova (dle počasí)
   • budeme pozorovat, seznamovat se, objevovat, prozkoumávat
   • a především si budeme hrát
   Tak Vás prosíme “Držte nám palce“!

        


   Berušky

     
   beruska  
   Učitelka: Mgr. Silvie Sehnalová  
   Učitelka: Bc. Pavlína Tichá
                                                
     V naší třídě Berušek je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 25 dětí. Třída je věkově smíšená a navštěvují ji děti ve věku od 3 do 5 let.
   Mladší děti se mohou učit od starších kamarádů a oni se naopak učí mladším kamarádům pomáhat. Všechny děti se mohou zapojovat,
   jak do hry, tak například do pracovních činností, dle vlastní volby. 

   Organizace třídy:
   Třída Berušek je v provozu od 7.15 hod do 16.00 hod. Od 6.15 hod do 7.15 hod se děti scházejí ve třídě Včeliček.
   Po uzavření třídy Berušek v 16.00 hod opět p. učitelka převede děti z třídy Berušek do třídy Včeliček, kde provoz končí v 16.30 hod.

   Třída je rozdělena na dvě poloviny (herna, třída se stolečky).

   Všechny hračky a pomůcky jsou volně přístupné dětem v otevřených skříňkách nebo v úložných boxech. Na třídě se nachází kuchyňský kout,
   výtvarný kout, prostory pro stolní hry, kout pro pitný režim atd. Děti mají k dispozici výtvarný materiál v pracovních stolech k tomu určených,
   a mají možnost své výtvory uchovat nebo uložit do svých osobních šanonů, ke kterým mají volný přístup. Ve třídě je dostatek podnětných hraček
   .
   V naší třídě máme několik rituálů například se s dětmi každý den společně přivítáme písničkou. Všichni se vzájemně pozdravíme a pošleme si pohlazení. 
   Uklízecí písnička nám zase vždy napoví, kdy je čas uklízet. V průběhu měsíce září jsme si vytvořili společná pravidla. Tyto pravidla lze během roku doplňovat
   nebo upravovat dle potřeb dětí i učitelky. Některá pravidla máme formou piktogramu vystavená na třídě i herně.

   Téma Školního vzdělávacího programu na tento rok je „Rok v pohybu“. Budeme nadále rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Když nám bude přát počasí budeme
   využívat, co nejvíce nové herní prvky na zahradě školy. 
   Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti. Školní vzdělávací program je rodičům celoročně
   k dospizici v šatně naší třídy.

   Každý den zažijeme něco nového a tak, věříme, že u Berušek nám bude prima :-)

        


   Sluníčka


   slunicko
   Učitelka: Vágnerová Romana
   Učitelka: Kubátová Aneta
      Ve třídě Sluníček je zapsáno 24 dětí. Třída je heterogenní (věkově smíšená). Třída je určena pro děti od tří do pěti let.
   Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.15 hodin a odpoledne od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti
   spojeny ve třídě Včeliček.
   Třída je rozdělena na 2 části - herna s kobercem, kde se nachází i domeček s klouzačkou a pracovní část se stolečky, která je určena
   k tvoření a také ke stolování. Ve třídě jsou s námi také 2 šneci. Během dne nás provází několik rituálů například se každý den společně
   přivítáme písničkou - básničkou.
   Medvídek Míša, náš plyšový kamarád, má pro nás nachystané úkoly a různá překvapení. Uklízecí písnička napoví, kdy je čas uložit hračky.
   Při odpočinku nás vždy čeká pěkná pohádka, pohlazení, relaxační hudba nebo ukolébavka na kytaru. Vytvořili jsme si společná pravidla,
   která během roku doplňujeme. Tento školní rok máme téma "Rok v pohybu". Děti budeme vést k přirozenému pohybu a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.
   Také budeme využívat všech dostupných herních prvků a cvičebních pomůcek v MŠ. Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům nahoře u nástěnky
   s aktuálními informacemi. Budeme se snažit, aby se k nám
   do Sluníček děti těšily a každý den se dozvěděly něco nového. 

   Kroužky

   Místnost pro kroužky.   separator

   Věra Vaňorková

   Jmenuji se Věra Vaňorková a na škole působím již od roku 1987 jako učitelka, později od roku 2002 jako ředitelka školy.
   Ve školství pracuji již od roku 1983. Mám dvě dospělé děti (syna a dceru)
   Učitelství pro mateřské školy jsem vystudovala v Brně na střední pedagogické škole. Práci s dětmi jsem si zvolila záměrně, protože mně vždy bavilo poznávat dětskou dušičku, hrát si a vymýšlet pro děti zajímavé nápadité činnosti. Pracovně výtvarné zaměření činností je moje nejoblíbenější oblast při práci s dětmi.
   Společně s ostatními pedagogy se snažíme dětem vytvářet podnětné, příjemné a hezké prostředí ve škole. Rozmanitost didaktických, sportovních a hravých i výtvarných pomůcek se každoročně obohacuje. Každé prázdniny probíhají různé stavební práce, které směřují ke zlepšování prostředí, ve kterém se děti vlastně celý den pohybují tak, aby prostředí odpovídalo jak všem daným normám tak i rodinnému prostředí. Je to vždy velmi namáhavé skloubit práce s prázdninovým provozem, zajistit posloupnost prací firem a zvýšenou pracovní zátěží uvést zpět vše do provozu, ale vyplatí se to. Na děti a rodiče vždy každý školní rok čekají nové prostory a vybavení.
   Vlastním pravidelným vzděláváním jak po právní a ekonomické stránce ,tak v oblasti pedagogické a manažerské si rozšiřuji poznání a poznatky využívám v práci a protože je kolektiv mateřské školy vstřícný a pracuje jako tým, do mateřské školy se vždy těším a vykonávám toto povolání velmi ráda.
       Lenka Maštová

      
   Jmenuji se Lenka Maštová. Na mateřské škole Elišky Krásnohorské pracuji od roku 1987 a zároveň jsem zástupkyně ředitele.
   Ve své práci se snažím nadále vzdělávat. Absolvovala jsem různé kurzy a školení jako například: školní zralost, psychologie předškoláka, individualizace předškolní výchovy.
   V mateřské škole se snažím připravit děti předškoláčky ve všech oblastech výchovy a vzdělání na úspěšný start do základní školy. Každoročně připravuji edukativně – stimulační kurz (Školička před školou), kde si děti společně s rodiči hrají na školu pod odborným vedením. Má práce mne naplňuje a k tomu samozřejmě přispívá dobrý a hlavně profesionální kolektiv všech zaměstnanců naší mateřské školy.


   Lenka Urbanovská


   Jmenuji se Lenka Urbanovská a v mateřské škole El. Krásnohorské pracuji od roku 2002.
   Jsem třídní učitelkou ve třídě motýlků, kde jsou děti smíšeného věku od 3 – 5 ti let. Protože hraji na tři hudební nástroje, ve své práci se zaměřuji na hudební výchovu a rozvoj hudebních a pohybových dovedností.
   Absolvovala jsem různé kurzy, např. edukativně stimulační skupiny, práce s interaktivní tabulí, výuka hry dětí na zobcovou flétnu, tvořivá hra, instrumentální hrátky aj. Nabité znalosti ráda využívám ve své praxi. Nadále se průběžně a aktuálně vzdělávám. Práce s dětmi mě naplňuje, proto jsem ráda, že mohu ve školství pracovat.
      


   Romana Vágnerová

      
   Jmenuji se Romana Vágnerová. V mateřské škole pracuji již 20 let.
   Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Kroměříži. V naší mateřské škole pracuji od roku 2001.
   Mé zaměření je hlavně výtvarné. S dětmi vyrábíme z papíru, textilu, přírodnin a keramické hlíny. V průběhu roku chodím na různá školení a kurzy, na kterých čerpám nové nápady. Do naší mateřské školy chodím velice ráda. Práce s dětmi mě baví. Líbí se mi zdejší prostředí, které neustále vylepšujeme a příjemný kolektiv spolupracovnic.


   Mgr. Silvie Sehnalová

   Vystudovala jsem Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu v Brně (1997-2001), dále jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bakalářský obor: Učitelství pro mateřské školy (2004-2007). Od roku 2007 jsem studovala navazující magisterský obor: Pedagogika předškolního věku na UK v Praze, který jsem úspěšně dokončila v roce 2011.
   Jako učitelka mateřské školy pracuji od roku 2001, a v Mateřské škole El. Krásnohorské působím od roku 2005. Každým rokem navštěvuji nové semináře, školení a ve své profesi se snažím nadále vzdělávat a čerpat nové zkušenosti. Při výtvarných činnostech se snažím s dětmi využívat i netradiční materiály a techniky. Při hudebních činnostech využívám nejen CD s dětskými písněmi, Orffovi hudební nástroje, ale formou hry se děti také mohou seznámit s navozováním hlavového tónu. Pravidelnou fotodokumentací činností i aktivit naší třídy se snažím rodičům přiblížit náš každodenní program a zaměření třídy. Práce s dětmi mě velice baví je pro mě neustálým zdrojem inspirace. Jsem ráda, že jsem si tuto profesi vybrala.
       Bc. Pavlína Tichá

    

    

   Jmenuji se Pavlína Tichá, vystudovala jsem bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let jsem se také podílela na vedení skautského oddílu a organizaci letních táborů a výprav pro děti.

   Při vzdělávání dětí se snažím využívat metodu prožitkového učení, připravovat aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci. Hraji na kytaru, ukulele, flétnu a klávesy – ráda tyto dovednosti využiji i s dětmi ve třídě.

   V Mateřské škole Elišky Krásnohorské ve třídě Berušek působím nově od října 2017.   Aneta Kubátová
   Vystudovala jsem střední odbornou pedagogickou školu v Čáslavi a nyní studuji učitelství pro mateřské školy na Masarykově Univerzitě. Absolvovala jsem několik kurzů: plavecký, lyžařský a vodácký, ale moje zaměření je hlavně hudební. Hraji na klavír, kytaru, flétnu, studovala jsem operní zpěv a v těchto dovednostech bych se ráda vzdělávala i nadále.

   Učitelkou v mateřské škole chci být již od útlého věku. Práce s dětmi mě vždy velmi bavila. Jezdím jako lektorka na různé dětské tábory a pravidelně organizuji ve svém rodném městě akce pro malé děti. Činnosti s dětmi mě velmi naplňují a jsem ráda, že jsem si zvolila právě tuto práci.
      


   Valerie Staňová

      
   Jmenuji se Valerie Staňová. V mateřské škole jsem od Září 2017. Studovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Mým zaměřením je výtvarna výchova a tělesná výchova. Také rada s dětmi dělám dramatizaci.


   separator

   Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15 | Mapa webu