Domů > O nás > Naše třídy

Naše třídy

Motýlcimotylek
Ředitelka: Věra Vaňorková
Učitelka: Lenka Urbanovská
  
Ve třídě Motýlků máme ve školním roce 2017/2018 zapsáno 24 dětí.
Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.30 hodin a odpoledne
od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.
Třída je rozdělena na hernu a na pracovní část se stolečky,
kde je také výtvarný stůl, zoo koutek s teráriem šneka, pískovnička. V herně je relaxační část „mazlíček“, na kterém si děti
mohou prohlížet knížky nebo odpočívat. Tato část slouží také k odpolednímu odpočinku na lehátkách. Starší děti odpočívají
kratší dobu a mají klidové činnosti, aby nerušily děti spící.
Téma Školního vzdělávacího programu na tento rok je „Rok v pohybu“ a tak budou naše činnosti směřovat ke zvýšené
pohybové aktivitě.
Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti.
Školní vzdělávací program je rodičům celoročně k dospizici v šatně naší třídy.

 


Včeličky


vcelka

Zástupkyně ředitelky: Lenka Maštová
Učitelka: Valerie Staňová
   Ve třídě Včeliček je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí.
Třída Včeličky svůj provoz začíná v 6.15 hodin a končí v 16.30 hodin.
Třída se nachází v 1. patře rozlehlé budovy. Je rozdělena na dvě části - hernu s kobercem a třídu se stolečky a židličkami,
v této části také můžou děti využívat interaktivní tabuli, jednak pro hru, ale také se zde využívají programy pro rozvoj školní
připravenosti. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinkách či pod vedením dospělého.
V předškolácké třídě máme zavedená pravidla a rituály, která se snažíme dodržovat. Jedná se o ranní přivítání, „uklízecí“ písničku,
která nám napoví, kdy je čas ukončit hru a uložit hračky na své místo, umístění značky na magnetickou tabulku, kde děti poznačí,
zda jdou domů po obědě či po odpočinku. Dalším každodenním rituálem budou zdravotní a jógové cviky a také diskusní kruh,
kde se děti mohou podělit o své zážitky s kamarády.

Jedna rozdílná změna nás čeká při plnění předškoláckých úkolů:
  • Vždy v pondělí se seznámíme s úkoly (pracovními listy) na daný týden. Úkoly plníme, jak grafomotorické, tak logiké, předmatematické,
   jazykové atd. Úkoly jsou na celý týden. Děti si samy zvolí, kdy budou úkoly plnit - tím učíme děti zodpovědnosti a dovednost
   organizovat si práci a volný čas - předškoláci již ve většině dovedou odlišit hru od práce.
  • Všechny děti mají ve třídě svou skříňku se značkou, do které si mohou také odkládat své vlastní obrázky nebo výrobky.

   Co nás například čeká:
   • procvičování ruky, oka, ucha a také pusy
   • učit se spoustu básniček a písniček
   • rodiče potěšíme vystoupením na vánoční besídce
   • budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Řehořova (dle počasí)
   • budeme pozorovat, seznamovat se, objevovat, prozkoumávat
   • a především si budeme hrát
   Tak Vás prosíme “Držte nám palce“!

        


   Berušky

     
   beruska  
   Učitelka: Mgr. Silvie Sehnalová  
   Učitelka: Bc. Pavlína Tichá
                                                
     V naší třídě Berušek je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 25 dětí. Třída je věkově smíšená a navštěvují ji děti ve věku od 3 do 5 let.
   Mladší děti se mohou učit od starších kamarádů a oni se naopak učí mladším kamarádům pomáhat. Všechny děti se mohou zapojovat,
   jak do hry, tak například do pracovních činností, dle vlastní volby. 

   Organizace třídy:
   Třída Berušek je v provozu od 7.15 hod do 16.00 hod. Od 6.15 hod do 7.15 hod se děti scházejí ve třídě Včeliček.
   Po uzavření třídy Berušek v 16.00 hod opět p. učitelka převede děti z třídy Berušek do třídy Včeliček, kde provoz končí v 16.30 hod.

   Třída je rozdělena na dvě poloviny (herna, třída se stolečky).

   Všechny hračky a pomůcky jsou volně přístupné dětem v otevřených skříňkách nebo v úložných boxech. Na třídě se nachází kuchyňský kout,
   výtvarný kout, prostory pro stolní hry, kout pro pitný režim atd. Děti mají k dispozici výtvarný materiál v pracovních stolech k tomu určených,
   a mají možnost své výtvory uchovat nebo uložit do svých osobních šanonů, ke kterým mají volný přístup. Ve třídě je dostatek podnětných hraček
   .
   V naší třídě máme několik rituálů například se s dětmi každý den společně přivítáme písničkou. Všichni se vzájemně pozdravíme a pošleme si pohlazení. 
   Uklízecí písnička nám zase vždy napoví, kdy je čas uklízet. V průběhu měsíce září jsme si vytvořili společná pravidla. Tyto pravidla lze během roku doplňovat
   nebo upravovat dle potřeb dětí i učitelky. Některá pravidla máme formou piktogramu vystavená na třídě i herně.

   Téma Školního vzdělávacího programu na tento rok je „Rok v pohybu“. Budeme nadále rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Když nám bude přát počasí budeme
   využívat, co nejvíce nové herní prvky na zahradě školy. 
   Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti. Školní vzdělávací program je rodičům celoročně
   k dospizici v šatně naší třídy.

   Každý den zažijeme něco nového a tak, věříme, že u Berušek nám bude prima :-)

        


   Sluníčka


   slunicko
   Učitelka: Vágnerová Romana
   Učitelka: Kubátová Aneta
      Ve třídě Sluníček je zapsáno 24 dětí. Třída je heterogenní (věkově smíšená). Třída je určena pro děti od tří do pěti let.
   Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.15 hodin a odpoledne od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti
   spojeny ve třídě Včeliček.
   Třída je rozdělena na 2 části - herna s kobercem, kde se nachází i domeček s klouzačkou a pracovní část se stolečky, která je určena
   k tvoření a také ke stolování. Ve třídě jsou s námi také 2 šneci. Během dne nás provází několik rituálů například se každý den společně
   přivítáme písničkou - básničkou.
   Medvídek Míša, náš plyšový kamarád, má pro nás nachystané úkoly a různá překvapení. Uklízecí písnička napoví, kdy je čas uložit hračky.
   Při odpočinku nás vždy čeká pěkná pohádka, pohlazení, relaxační hudba nebo ukolébavka na kytaru. Vytvořili jsme si společná pravidla,
   která během roku doplňujeme. Tento školní rok máme téma "Rok v pohybu". Děti budeme vést k přirozenému pohybu a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.
   Také budeme využívat všech dostupných herních prvků a cvičebních pomůcek v MŠ. Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům nahoře u nástěnky
   s aktuálními informacemi. Budeme se snažit, aby se k nám
   do Sluníček děti těšily a každý den se dozvěděly něco nového. 

   Kroužky

   Místnost pro kroužky.   separator

         

   Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15 | Mapa webu