Domů > O nás > Naše třídy

Naše třídy

Motýlcimotylek
Ředitelka: Věra Vaňorková
Učitelka: Lenka Urbanovská
   Ve třídě Motýlků máme ve školním roce 2018/2019 zapsáno 24 dětí.
Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. 
Třída je rozdělena na hernu a na pracovní část se stolečky,
kde je také výtvarný stůl, zoo koutek s teráriem šneka, pískovnička. V herně je relaxační část „mazlíček“, na kterém si děti
mohou prohlížet knížky nebo odpočívat. Tato část slouží také k odpolednímu odpočinku na lehátkách. Starší děti odpočívají
kratší dobu a mají klidové činnosti, aby nerušily děti spící.

Název třídního vzdělávacího programu je pro tento školní rok "Rytířský rok ve školce". Je rozdělen do několika částí, dle ročních období. Naše třída se pro to změní na "Hrad Motýlkov", ve kterém budeme plnit úkoly. Po celou dobu nás bude provázet "rytíř Ondřej Černovický",jehož dopisy nás budou motivovat k činnostem a úkolům.
Za splněnou práci a učení, získají děti zlaťáky do svých měšců.
I tento rok se zapojíme do projektu Sokola "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", kdy se děti rozvíjí po stránce pohybové.
Pohybu se budeme také věnovat v kroužcích "Malý Olympionik" pro chlapce a "Roztleskávačky" pro děvčata.
Protože máme letos v naší třídě 16 předškoláků, navštívíme první třídy ZŠ, budeme se  do školy aktivně připravovat, docházet do tělocvičny ZŠ.


 
 


Včeličky


vcelka

Zástupkyně ředitelky: Lenka Maštová
Učitelka: Valerie Staňová
   Ve třídě Včeliček je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí.
Třída Včeličky svůj provoz začíná v 6.15 hodin a končí v 16.30 hodin.
Třída se nachází v 1. patře rozlehlé budovy. Je rozdělena na dvě části - hernu s kobercem a třídu se stolečky a židličkami,
v této části také můžou děti využívat interaktivní tabuli, jednak pro hru, ale také se zde využívají programy pro rozvoj školní
připravenosti. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinkách či pod vedením dospělého.
V předškolácké třídě máme zavedená pravidla a rituály, která se snažíme dodržovat. Jedná se o ranní přivítání, „uklízecí“ písničku,
která nám napoví, kdy je čas ukončit hru a uložit hračky na své místo, umístění značky na magnetickou tabulku, kde děti poznačí,
zda jdou domů po obědě či po odpočinku. Dalším každodenním rituálem budou zdravotní a jógové cviky a také diskusní kruh,
kde se děti mohou podělit o své zážitky s kamarády.

Jedna rozdílná změna nás čeká při plnění předškoláckých úkolů:
  • Vždy v pondělí se seznámíme s úkoly (pracovními listy) na daný týden. Úkoly plníme, jak grafomotorické, tak logiké, předmatematické,
   jazykové atd. Úkoly jsou na celý týden. Děti si samy zvolí, kdy budou úkoly plnit - tím učíme děti zodpovědnosti a dovednost
   organizovat si práci a volný čas - předškoláci již ve většině dovedou odlišit hru od práce.
  • Všechny děti mají ve třídě svou skříňku se značkou, do které si mohou také odkládat své vlastní obrázky nebo výrobky.

   Co nás například čeká:
   • procvičování ruky, oka, ucha a také pusy
   • učit se spoustu básniček a písniček
   • rodiče potěšíme vystoupením na vánoční besídce
   • budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Řehořova (dle počasí)
   • budeme pozorovat, seznamovat se, objevovat, prozkoumávat
   • a především si budeme hrát
   Tak Vás prosíme “Držte nám palce“!

        


   Berušky     


   beruska  
   Učitelka: Mgr. Silvie Sehnalová  
   Učitelka: Andrea Šperková
                                                
    

   Ahoj v Beruškách!

   Třída Berušek je v provozu od 7.15 hod do 16.00 hod. Od 6.15 hod do 7.15 hod se děti scházejí ve třídě Včeliček. 
   Po uzavření třídy Berušek v 16.00 hod opět p. učitelka převede děti z třídy Berušek do třídy Včeliček, kde provoz končí v 16.30 hod.

   Ve školním roce 2018/2019 máme v naší třídě 25 dětí. Třída je věkově smíšená a navštěvují ji děti ve věku od 3 do 5 let. 

   Našim cílem je, aby se nové děti postupně adaptovaly na nové prostředí a začlenily se do kolektivu. Budeme děti podporovat v kamarádských vztazích
   a také se věnovat rozvíjení samostatnosti dětí nejen v sebeoslužných činnostech. Zaměříme se na získávání prvních zkušeností s výtvarnými, pracovními i hudebními činnostmi.
   Podporovat budeme u dětí také rozvoj pohybových schopností, jemné i hrubé motoriky.
   Seznámíme se jednoduchými pravidly třídy. Každý den se přivítáme písničkou a pošleme si pohlazení s přáním pěkného dne. 
   A hlavně si budeme hrát, protože hra plní v předškolním věku velice důležitou roli.

   Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti. 

   Ahoj berušky - každý den se na vás těšíme :-)         


   Sluníčka


   slunicko
   Učitelka: Vágnerová Romana
   Učitelka: Kubátová Aneta
     

   Ve třídě Sluníček je zapsáno v roce 2018/2019 24 dětí. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a je určena pro děti od tří do pěti let. 
   Provoz třídy je od 7.15 hodin do 16.00 hodin. Ráno od 6.15 hodin do 7.15 hodin a odpoledne od 16.00 hodin do 16.30 hodin jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.
   Třída je rozdělena na 2 části - herna s kobercem, kde se nachází i domeček s klouzačkou a pracovní část se stolečky, která je určena k tvoření a také ke stolování.  

   Našim přáním je, aby se děti co nejlépe adaptovali na nové prostředí a pobývali ve velkém kolektivu bez problémů.

   Vytvořili jsme si společná pravidla, která během roku doplňujeme.

   Uklízecí písnička napoví, kdy je čas uložit hračky.

   Během dne nás provází několik rituálů, například se společně každý den
   přivítáme pohybovou básničkou a poté provedeme několik relaxačních cviků z jógy.

   Každý týden zpíváme za doprovodu kytary nebo kláves, cvičíme, hrajeme hry, kreslíme nebo vyrábíme a na ukončení týdne si společně zopakujeme, co jsme všechno zvládli.

   Také budeme využívat všech dostupných herních prvků a cvičebních pomůcek v MŠ (Orffovi nástroje, velké míče, padák…).
   Při odpočinku nás vždy čeká pěkná pohádka, pohlazení, relaxační hudba nebo ukolébavka na kytaru. 
   Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům nahoře u nástěnky 
   s aktuálními informacemi. Budeme se snažit, aby se k nám do Sluníček děti těšily a každý den se dozvěděly něco nového.    Kroužky

   Místnost pro kroužky.   separator

         

   Copyright © 2017 | MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. | Mapa webu